Obavještenje o terminima edukacije biračkih odbora i predaji izbornog materijala