Rješena za izborne liste za pripadajuća finansijska sredstva