Rješenja o utvrđivanju prava političkih partija da u stalni sastav biračkih odbora predlože jednog člana i zamjenika člana biračkog odbora