Rješenje o utvrđivanju i proglašenju izborne liste ,,PREOKRET ZA DANILOVGRAD-VUK IKOVIĆ”