Rješenje o utvrđivanju prava političkih partija da u stalni sastav biračkih odbora predlože dva člana biračkog odbora i njihove zamjenike