Rješenje po prigovoru liste SNP-DEMOS-ZA TEBE broj: 401 od 14.06.2023.