RJEŠENjE ZA ODREĐIVANjE PREDSJEDNIKA U BIRAČKI ODBOR