Sastav Komisije

Dejan VUKOVIĆ, predsjednik
Ratko LAKIĆ, zamjenik predsjednika
Đina ŽIVKOVIĆ, sekretarka

Članovi i zamjenici
1. Srđan ĐUROVIĆ, član
Suzana DOMAZETOVIĆ, zamjenica člana
2. Maja LUKETIĆ, članica
Tamara LAKIĆ, zamjenica članice
3. Persida VUKOVIĆ, članica
Nikola ŠČEPANOVIĆ, zamjenik članice
4. Nikola VUKOVIĆ, član
Radovan BOJOVIĆ, zamjenik člana

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Danilovgrad