Zaključak o ispunjavanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Biračkih odbora СНП-ТЕМЕЉНО ЗА ДАНИЛОГРАД