Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Biračkih odbora PRAVA STVAR-KOALICIJA STABILNO NAPRIJEDZA DANILOVGRAD -DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA, SOCIJALDEMOKRATE i LIBERALNA PARTIJA – Branko Bošković