Zaključak o ispunjenju uslova za opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora DANILOVGRAĐANI NAŠA SNAGA