Zaključak o utvrđivanju opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Opštinske izborne komisije PRAVA STVAR-KOALICIJA STABILNO NAPRIJEDZA DANILOVGRAD -DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA, SOCIJALDEMOKRATE i LIBERALNA PARTIJA – Branko Bošković