Zapisnik o radu OIK za utvrđivanje rezultata glasanja, br. 386 od 11.06.