Zapisnik o radu OIK za utvrđivanje rezultata glasanja, br. 402 od 14.06.