Žrijebanje redosljeda potvrđenih izborni listi na zbirnoj izbornoj listi